Genealogie Gerhardt Hürter

Uitwerking van gegevens m.b.t. de familienaam Hürter uit de DTB boeken van de Evangelische Kirche Oberkassel.


I. Gerhardt Hürter, geb. ca. 1643, overl. 6-9-1734, begr. Oberkassel, tr.(1) voor 1669 Kunigunda Gratzfeld, overl. 10-7-1682, begr. Oberkassel 14-7-1682.
Uit dit huwelijk:
 1. Johann Hürter, geb. ca. 1667, volgt IIa.
 2. Barbara Hürter, volgt IIb.
 3. Leya Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 5-12-1676.
 4. Heinrich Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 18-9-1678, volgt IIc.
 5. Peter Hürter, geb. 12-7-1682, ged.(Evangelisch) Oberkassel 19-7-1682.

Gerhardt Hürter, tr.kerk(Evangelisch)(2) Oberkassel 2-2-1683 Christina Greiss, overl. 15-12-1728, begr. Oberkassel 18-12-1728.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelm Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 23-1-1684, volgt IId.
 2. Nicolaus Hürter, geb. 5-12-1685, ged.(Evangelisch) Oberkassel 16-12-1685.
 3. Gertrud (Giertraud) Hürter, geb. 17-11-1687, ged.(Evangelisch) Oberkassel 17-11-1687, tr.kerk(Evangelisch) Oberkassel 3-6-1721 Johann Peter Röhrig, ged.(Evangelisch) Oberkassel 29-12-1697, zn. van Christian Röhrig en Gertrud Hagedorns.
 4. Adam Hürter, geb. 26-3-1690, ged. Oberkassel 27-3-1690, volgt IIe.
 5. Elisabeth Hürter, geb. 7-3-1692, ged.(Evangelisch) Oberkassel 16-3-1692, tr.kerk(Evangelisch) Oberkassel 11-1-1724 Stephan Schneider, geb. 26-1-1684, ged.(Evangelisch) Oberkassel 30-1-1684, overl. 12-11-1765, begr. Oberkassel 15-11-1765, zn. van Hilger Schneider en Maria Schneider.
 6. Anna Maria Hürter, geb. 11-7-1694, ged.(Evangelisch) Oberkassel 11-7-1694, overl. 2-3-1785, begr. Oberkassel 2-3-1785, tr.kerk(Evangelisch) Oberkassel 2-7-1721 Jacob Peters.
 7. Gerhardt Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 9-6-1697.
 8. Rolandt Hürter, geb. 17-2-1700, ged.(Evangelisch) Oberkassel 23-2-1700, overl. 27-1-1702, begr. Oberkassel 27-1-1702.
 9. Catharina Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 26-2-1702, overl. 12-2-1708, begr. Oberkassel 12-5-1708.
 10. Christina Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 18-10-1705, overl. 20-5-1762, begr. Oberkassel 23-5-1762, tr.kerk(Evangelisch) Oberkassel 16-2-1734 Heinrich Röhrigs, ged.(Evangelisch) Oberkassel 14-11-1700, begr. Oberkassel 24-10-1783, zn. van Christian Röhrig en Giertraud Hagdorn.


IIa. Johann Hürter (zn. van I), geb. ca. 1667, overl. 31-8-1743, begr. Oberkassel 2-9-1743, tr.kerk Oberkassel 10-2-1698 Maria Becker, geb. Mondorf, overl. 6-5-1756, begr. Oberkassel 9-5-1756.
Uit dit huwelijk:
 1. Magdalena Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 14-12-1698.
 2. Johann Heinrich Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 19-5-1701, volgt IIIa.
 3. Johann Peter Hürter, ged. Oberkassel 6-4-1704, volgt IIIb.
 4. Christina Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 26-6-1707, volgt IIIc.
 5. Catharina Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 1-2-1711, overl. 29-6-1735, begr. Oberkassel 2-7-1735.
 6. Maria Elisabeth Hürter, ged. Oberkassel 8-3-1716.


IIb. Barbara Hürter (dr. van I), overl. 22-8-1745, begr. Oberkassel 24-8-1745, tr.kerk(Evangelisch) Oberkassel 11-2-1704 Peter Roland.
Uit dit huwelijk:
 1. Eva Roland, ged.(Evangelisch) Oberkassel 1-11-1705, volgt IIId.
 2. Wilhelm Roland, ged.(Evangelisch) Oberkassel 29-12-1708, volgt IIIe.
 3. Anna Elisabeth Roland, ged.(Evangelisch) Oberkassel 2-4-1719, volgt IIIf.


IIc. Heinrich Hürter (zn. van I), ged.(Evangelisch) Oberkassel 18-9-1678, overl. 30-10-1769, begr. Oberkassel 2-11-1769, tr.kerk(Evangelisch) Oberkassel 3-12-1705 Anna Roland, geb. Oberkassel 25-4-1677, dr. van Johann Roland en Eva Lentzen.
Uit dit huwelijk:
 1. Johann Gerhardt Hürter, ged. Oberkassel 28-3-1706, begr. Oberkassel 29-3-1708.
 2. Heinrich Wilhelm Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 1-4-1708.
 3. Johann Gerhardt Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 2-2-1710.
 4. Johann Conrad Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 27-12-1711, begr. Oberkassel 17-9-1720.
 5. Johann Hermann Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 6-12-1713, volgt IIIg.
 6. Bemjamin Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 4-8-1715, overl. 22-3-1766, begr. Oberkassel 26-3-1766.
 7. Johann Adam Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 31-1-1717, volgt IIIh.
 8. Anna Margaretha Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 31-7-1718.
 9. Elisabeth Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 12-12-1720.


IId. Wilhelm Hürter (zn. van I), ged.(Evangelisch) Oberkassel 23-1-1684, overl. 3-10-1752, begr. Oberkassel 6-10-1752, tr.kerk(Evangelisch) Oberkassel 19-1-1723 Christina Schneider.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Elisabetha Hürter, geb. 13-4-1724, ged.(Evangelisch) Oberkassel 17-4-1724.
 2. Anna Christina Hürter, geb. 16-12-1725, ged.(Evangelisch) Oberkassel 23-12-1725.
 3. Maria (of Anna?) Catharina Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 3-4-1730, volgt IIIi.


IIe. Adam Hürter (zn. van I), geb. 26-3-1690, ged. Oberkassel 27-3-1690, overl. 8-11-1759, begr. Oberkassel 10-11-1759, tr.kerk(Evangelisch)(1) Oberkassel 14-1-1716 Catharina Elisabeth Hagdorn , was eerder gehuwd (Oberkassel 3-6-1706) met Johann Michael Kremer (ged. Oberkassel 19-12-1678, begr. Oberkassel 4-5-1709) en had twee kinderen (Hermann ged. Oberkassel 17-4-1707 en Johann Michael ged. Oberkassel 15-12-1709 "hinterlassene Wittib hat ein Söhnlein geboren") uit dat huwelijk. Bij haar huwelijk met Adam Hürter wordt geen achternaam vermeld, bij de geboorten van de kinderen uit haar tweede huwelijk (met Adam Hürter) wordt ook geen achternaam vermeld, of de achternaam Ha(a)gedorn., geb./ged.(Evangelisch) Oberkassel 6/14-2-1683, overl. 23-9-1739, begr. Oberkassel 25-9-1739, dr. van Walter Hagdorn en Elisabeth Rupp.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Elisabeth Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 1-1-1717.
 2. Johann Roland Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 10-8-1718, volgt IIIj.
 3. Johannes Peter Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 15-9-1720, volgt IIIk.
 4. Johannes Wilhelm Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 22-11-1722, soldaat, meester tuinman, overl. Kaap de Goede Hoop 20-4-1783, tr. Kaap de Goede Hoop 14-12-1755 Barbara Hauk, geb. Oberkassel ca. 1726. Johann Wilhelm kwam in 1750 in Zuid Afrika aan. In 1763 vermeld als burger, was lid van de huwelijksraad. Zuid Afrika link
 5. Gerhardt Hürter, geb. 6-1-1725, ged.(Evangelisch) Oberkassel 14-1-1725.
 6. Johannes Jacob Hürter, geb. 1-1-1727, ged.(Evangelisch) Oberkassel 6-1-1727.

Adam Hürter, tr.kerk(Evangelisch)(2) Oberkassel 2-2-1740 Barbara Greiss, ged.(Evangelisch) Oberkassel 23-12-1696, dr. van Stephan Greiss en Elisabeth Hagdorns.


IIIa. Johann Heinrich Hürter (zn. van IIa), ged.(Evangelisch) Oberkassel 19-5-1701, overl./begr. Römlinghoven/Oberkassel 20/21-12-1770, tr.kerk(Evangelisch)(1) Oberkassel 22-1-1732 Catharina Elisabeth Schneider, ged.(Evangelisch) Oberkassel 26-1-1699, overl./begr. Römlinghoven/Oberkassel 19/21-2-1756, dr. van Hilcher Schneider en Marie Schneider.
Johann Heinrich Hürter was in 1764 burgemeester van Oberdollendorf. Hij woonde in Römlinghoven.
De familie woonde in Römlinghoven.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Wilhelmus Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 8-10-1741.
 2. Christina Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 17-5-1736.
 3. Johannes Wilhelmus Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 18-8-1737.
 4. Anna Elisabeth Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 18-5-1739, overl. 1739.

Johann Heinrich Hürter, tr.kerk(Evangelisch)(2) Oberkassel 11-7-1756 Anna Christina Rörig, overl./begr. Römlinghoven/Oberkassel 3/7-1-1767.
De familie woonde in Römlinghoven.
Uit dit huwelijk:
 1. Johann Peter Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 2-4-1758.
 2. Wilhelm Adam Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 16-3-1760.
 3. Anna Elisabeth Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 21-11-1762, volgt IVa.


IIIb. Johann Peter Hürter (zn. van IIa), ged. Oberkassel 6-4-1704, tr.kerk(Evangelisch) Oberkassel 22-3-1735 Barbara Schneider, ged.(Evangelisch) Oberkassel 30-4-1713.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Christina Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 28-8-1735.
 2. Johannes Hermanus Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 13-1-1737.
 3. Johannes Gerhard Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 13-4-1738.


IIIc. Christina Hürter (dr. van IIa), ged.(Evangelisch) Oberkassel 26-6-1707, overl. 15-5-1736, begr. Oberkassel 17-6-1736, tr.kerk(Evangelisch)(1) Oberkassel 16-2-1734 Heinrich Rörig.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Peter Rörig, ged.(Evangelisch) Oberkassel 31-1-1740.

Christina Hürter, tr.(2) Wilhelm Roland, ged.(Evangelisch) Oberkassel 29-12-1708, zn. van Peter Roland en Barbara Hürter.
zie IIIe.


IIId. Eva Roland (dr. van IIb), ged.(Evangelisch) Oberkassel 1-11-1705, overl. 8-1-1768, begr. Oberkassel 12-1-1768, tr.kerk(Evangelisch) Oberkassel 11-2-1744 Johann Hermann Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 6-12-1713, Weingärtner, overl./begr. Römlinghoven/Oberkassel 20/23-1-1789, zn. van Heinrich Hürter en Anna Roland.
zie IIIg.


IIIe. Wilhelm Roland (zn. van IIb), ged.(Evangelisch) Oberkassel 29-12-1708, tr. Christina Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 26-6-1707, overl. 15-5-1736, begr. Oberkassel 17-6-1736, dr. van Johann Hürter en Maria Becker. (zie ook IIIc)
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Wilhelmus Roland, ged.(Evangelisch) Oberkassel 1-11-1740.
 2. Johannes Wilhelmus Roland, ged.(Evangelisch) Oberkassel 1-12-1743.


IIIf. Anna Elisabeth Roland (dr. van IIb), ged.(Evangelisch) Oberkassel 2-4-1719, overl. 9-6-1767, begr. Oberkassel 11-6-1767, tr.kerk(Evangelisch) Oberkassel 22-1-1747 Johann Roland Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 10-8-1718, overl./begr. Oberdollendorf/Oberkassel 5/7-11-1779, zn. van Adam Hürter en Catharina Elisabeth Hagdorn.
zie IIIj.


IIIg. Johann Hermann Hürter (zn. van IIc), ged.(Evangelisch) Oberkassel 6-12-1713, Weingärtner, overl./begr. Römlinghoven/Oberkassel 20/23-1-1789, tr.kerk(Evangelisch)(1) Oberkassel 8-5-1740 Elisabeth Schneider, ged.(Evangelisch) Oberkassel 22-7-1714, overl./begr. Römlinghoven/Oberkassel 27/29-9-1743, dr. van Hermann Schneider en Barbara Rolands.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Barbara Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 17-7-1740.
 2. Anna Christina Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 22-10-1741, volgt IVb.
 3. Johann Heinrich Wilhelm Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 3-2-1743, volgt IVc.

Johann Hermann Hürter, tr.kerk(Evangelisch)(2) Oberkassel 11-2-1744 Eva Roland, ged.(Evangelisch) Oberkassel 1-11-1705, overl. 8-1-1768, begr. Oberkassel 12-1-1768, dr. van Peter Roland en Barbara Hürter. (zie ook IIId)
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelm Adam Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 13-3-1746, volgt IVd.
 2. Johannes Peter Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 8-2-1747, overl. 30-3-1757, begr. Oberkassel 1-4-1757.
 3. Jacobus Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 15-11-1748, volgt IVe.


IIIh. Johann Adam Hürter (zn. van IIc), ged.(Evangelisch) Oberkassel 31-1-1717, Weingärtner, overl. 30-12-1790, begr. Oberkassel 1-1-1791, tr.kerk(Evangelisch) Oberkassel 12-12-1752 Maria (of Anna?) Catharina Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 3-4-1730, overl./begr. Römlinghoven/Oberdollendorf 22/24-10-1800, dr. van Wilhelm Hürter en Christina Schneider. (zie ook IIIi)
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Eva Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 28-10-1753, volgt IVf.
 2. Johannes Wilhelmus Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 2-3-1755, volgt IVg.
 3. Anna Christina Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 9-11-1757, overl. 22-3-1804, begr. Oberkassel 25-3-1804, tr.kerk(Evangelisch) Oberkassel 25-7-1784 Hermannus Schneider, ged.(Evangelisch) Oberkassel 19-10-1755, zn. van Johann Adam Schneider en Maria Catherina Gutgeman.
 4. Johann Conrad Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 23-3-1760.
 5. Johannes Gerhard Wilhelm Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 13-10-1762, volgt IVh.


IIIi. Maria (of Anna?) Catharina Hürter (dr. van IId), ged.(Evangelisch) Oberkassel 3-4-1730, overl./begr. Römlinghoven/Oberdollendorf 22/24-10-1800, tr.kerk(Evangelisch) Oberkassel 12-12-1752 Johann Adam Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 31-1-1717, Weingärtner, overl. 30-12-1790, begr. Oberkassel 1-1-1791, zn. van Heinrich Hürter en Anna Roland.
zie IIIh.


IIIj. Johann Roland Hürter (zn. van IIe), ged.(Evangelisch) Oberkassel 10-8-1718, overl./begr. Oberdollendorf/Oberkassel 5/7-11-1779, tr.kerk(Evangelisch) Oberkassel 22-1-1747 Anna Elisabeth Roland, ged.(Evangelisch) Oberkassel 2-4-1719, overl. 9-6-1767, begr. Oberkassel 11-6-1767, dr. van Peter Roland en Barbara Hürter. (zie ook IIIf)
Uit dit huwelijk:
 1. Eva Elisabeth Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 26-3-1747, overl. 3-3-1751, begr. Oberkassel 5-3-1751.
 2. Anna Barbara Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 15-6-1749.
 3. Wilhelm Adam Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 27-9-1750.
 4. Johann Wilhelm Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 14-10-1753, overl. 16-3-1784, begr. Oberkassel 18-3-1784.
 5. Johann Jacob Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 3-10-1756.
 6. Johann Peter Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 26-12-1762.
 7. Anna Maria Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 11-6-1767.


IIIk. Johannes Peter Hürter (zn. van IIe), ged.(Evangelisch) Oberkassel 15-9-1720, overl. 16-3-1762, begr. Oberkassel 19-3-1762, tr.kerk(Evangelisch)(1) Oberkassel 26-1-1740 Magdlena Rörigs, geb. im Broich, ged. Oberkassel 29-12-1708, overl. 29-5-1748, begr. Oberkassel 30-5-1748, dr. van Christian Röhrigs en Giertraud .
Uit dit huwelijk:
 1. Johann Peter Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 2-9-1742.
 2. Christian Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 16-2-1744, overl. 8-10-1757, begr. Oberkassel 9-10-1757.
 3. Anna Barbara Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 15-8-1745, overl. 19-6-1760, begr. Oberkassel 21-6-1760.
 4. Catharina Elisabeth Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 30-5-1748.

Johannes Peter Hürter, tr.kerk(Evangelisch)(2) Oberkassel 28-12-1755 Anna Judith Flerzheim, geb. Oberwinter 19-3-1734, overl. 27-7-1814, begr. Oberkassel 29-7-1814, dr. van Adolf Flerzheim en Anna Greiss.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Barbara Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 1-8-1756.
 2. Anna Maria Christina Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 10-12-1758.
 3. Maria Eva Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 9-5-1762, volgt IVi.


IVa. Anna Elisabeth Hürter (dr. van IIIa), ged.(Evangelisch) Oberkassel 21-11-1762, overl. 1-4-1790, begr. Oberkassel 2-4-1790, tr.kerk(Evangelisch) Oberkassel 20-5-1781 Johannes Wilhelmus Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 2-3-1755, zn. van Johann Adam Hürter, Weingärtner, en Maria (of Anna?) Catharina Hürter.
zie IVg.


IVb. Anna Christina Hürter (dr. van IIIg), ged.(Evangelisch) Oberkassel 22-10-1741, overl. 23-8-1795, begr. 25-8-1795, tr.kerk(Evangelisch) Oberkassel 7-12-1762 Johannes Kreemer.
Uit dit huwelijk:
 1. Heinrich Wilhelm Kreemer, geb. ca. 1765, overl. 10-8-1795, begr. Oberkassel 12-8-1795.
 2. Magthalena Kreemer, ged.(Evangelisch) Oberkassel 12-4-1773, overl. 13-7-1795, begr. Oberkassel 17-7-1795.
 3. Johannes Hermanus Kreemer, ged.(Evangelisch) Oberkassel 23-6-1776.


IVc. Johann Heinrich Wilhelm Hürter (zn. van IIIg), ged.(Evangelisch) Oberkassel 3-2-1743, weingärtner, overl./begr. Römlinghoven/Oberdollendorf 14/16-2-1793, tr.kerk(Evangelisch) Oberkassel 5-2-1769 Anna Margaretha Creemer, ged.(Evangelisch) Oberkassel 1-8-1745, overl. tussen 5-1809 en 5-1818 (Met betrekking tot de overlijdensdatum van Anna Margreta is nog veel onduidelijk. Zo wordt in een verklaring, opgemaakt in mei 1818, door twee getuigen verklaard dat zij op 12 december 1800 overleden zou zijn en op 14 december begraven. Dit is echter in tegenspraak met twee doopinschrijvingen van haar kleinkinderen op 3 januari 1808 en 14 mei 1809 te Rotterdam, waar zij als doopgetuige genoemd staat.), dr. van Hermanus Creemer en Barbara Müsgen.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Hermann Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 4-3-1770, volgt Va.
 2. Johannes Heinrich Wilhelm Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 16-6-1771.
 3. Gerhard Jacob Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 6-12-1772, overl. 27-9-1783, begr. Oberkassel 27-9-1783.
 4. Johann Adam Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 29-5-1774, volgt Vb.
 5. Anna Catharina Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 1-7-1776, overl./begr. Römlinghoven/Oberkassel 9/11-1-1788.
 6. Gabriel Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 4-8-1778, overl./begr. Römlinghoven/Oberkassel 2/4-2-1799.
 7. Anna Gierdraut Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 26-11-1780, overl./begr. Römlinghoven/Oberkassel 24/26-7-1786.
 8. Wilhelm Peter Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 16-3-1783.
 9. Maria Margaretha Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 26-12-1785, overl./begr. Römlinghoven/Oberkassel 16/18-5-1786.
 10. Gerhard Jacob Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 10-6-1787.
 11. Franz Joseph Hürter (Huerter), ged.(Evangelisch) Oberkassel 1-8-1790, volgt Vc. Nederland link


IVd. Wilhelm Adam Hürter (zn. van IIIg), ged.(Evangelisch) Oberkassel 13-3-1746, overl. 3-5-1795, begr. Oberkassel 5-5-1795, tr.kerk(Evangelisch) Oberkassel 28-6-1778 Eva Christina (bij de geboorte van drie kinderen wordt ze als Maria Eva vermeld) Roland, ged.(Evangelisch) Oberkassel 18-2-1748, overl. 11-11-1814, begr. Oberkassel 13-11-1814, dr. van Johan Peter Roland en Anna Maria Heinen.
Uit dit huwelijk:
 1. Johann Peter Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 31-10-1773.
 2. Maria Margaretha Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 18-10-1778, overl. 3-8-1792, begr. Oberkassel 5-8-1792.
 3. Johanetta Barbara Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 18-3-1780, overl. 24-7-1794, begr. Oberkassel 26-7-1794.
 4. Wilhelm Adam Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 7-5-1781, volgt Vd.
 5. Anna Maria Franciska Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 15-9-1782, overl. 29-6-1785, begr. Oberkassel 1-7-1785.
 6. Wilhelm Peter Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 19-11-1783.
 7. Anna Barbara Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 5-2-1785, overl. 26-3-1796, begr. Oberkassel 28-3-1796.
 8. Johann Wilhelm Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 5-3-1786, overl. 6-10-1791, begr. Oberkassel 8-10-1791.
 9. Anna Maria Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 19-10-1787, overl. 12-2-1790, begr. Oberkassel 17-2-1790.
 10. Maria Christina Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 25-5-1789, overl. 12-3-1790, begr. Oberkassel 14-3-1790.
 11. Johann Gerhard Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 1-4-1792.


IVe. Jacobus Hürter (zn. van IIIg), ged.(Evangelisch) Oberkassel 15-11-1748, tr.kerk(Evangelisch) Oberkassel 8-9-1776 Anna Maria Müsgen, ged.(Evangelisch) Oberkassel 4-6-1752, dr. van Jacobus Müsgen en Catharina Elisabeth Gerhard.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria Elisabeth Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 17-10-1777.
 2. Johann Peter Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 16-2-1779, overl. 27-3-1800, begr. Oberkassel 29-3-1800.
 3. Maria Catharina Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 25-2-1781, overl. 8-5-1814, begr. Oberkassel 10-5-1814, tr.kerk(Evangelisch) Oberkassel 15-8-1802 Jacobus Cremer, ged.(Evangelisch) Oberkassel 23-5-1773, zn. van Johann Wilhelm Cremer en Maria Magdalena Müsgen.
 4. Jacobus Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 17-12-1782, overl. 7-2-1784.
 5. Anna Christina Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 17-12-1782, overl. 10-5-1786, begr. Oberkassel 12-5-1786.
 6. Maria Margaretha Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 1-11-1784.
 7. Johann Conrad Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 16-3-1787, overl. 11-11-1810, begr. Oberkassel 13-11-1810.
 8. Friedrich Wilhelm Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 12-8-1789, volgt Ve.
 9. Adam Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 12-8-1789.
 10. Anna Barbara Hürter, geb. ca. 12-1792, overl. 9-7-1793, begr. Oberkassel 11-7-1793.


IVf. Maria Eva Hürter (dr. van IIIh), ged.(Evangelisch) Oberkassel 28-10-1753, overl. 11-3-1804, begr. Holzlahr 13-3-1804, tr./tr.kerk(Evangelisch) Düsseldorf/Oberkassel 24/31-12-1775 Johannes Matthias Linder, ged.(Evangelisch) Oberkassel 21-12-1750, zn. van Tillemanus Linder en Catherina Becker.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelm Adam Linder, ged.(Evangelisch) Holzlahr 29-1-1777.
 2. Maria Catharina Linder, ged.(Evangelisch) Holzlahr 13-1-1779.
 3. Anna Christina Linder, ged.(Evangelisch) Holzlahr 8-8-1783.
 4. Hermanus Linder, ged.(Evangelisch) Oberkassel 2-2-1786.
 5. Hermann Linder, geb. ca. 1791, overl. Holzlahr 14-7-1795, begr. 16-7-1795.
 6. Agnes Linder, geb. ca. 1792, overl. 11-7-1795, begr. Holzlahr 14-7-1795.
 7. Johannes Adam Linder, geb. ca. 1792, overl. Holzlahr 20-7-1795, begr. 22-7-1795.


IVg. Johannes Wilhelmus Hürter (zn. van IIIh), ged.(Evangelisch) Oberkassel 2-3-1755, tr.kerk(Evangelisch)(1) Oberkassel 20-5-1781 Anna Elisabeth Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 21-11-1762, overl. 1-4-1790, begr. Oberkassel 2-4-1790, dr. van Johann Heinrich Hürter en Anna Christina Rörig. (zie ook IVa)
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Elisabeth Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 5-5-1787, overl. 8-5-1787, begr. Oberkassel 9-5-1787.
 2. Johann Adam Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 19-10-1788.

Johannes Wilhelmus Hürter, tr.kerk(Evangelisch)(2) Oberkassel 6-6-1790 Maria Eva Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 9-5-1762, dr. van Johannes Peter Hürter en Anna Judith Flerzheim. (zie ook IVi)
Uit dit huwelijk:
 1. Johann Hermann Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 3-5-1792, overl. 11-2-1793, begr. Oberkassel 13-2-1793.
 2. Anna Maria Hürter, geb. 29-10-1798, ged.(Evangelisch) Oberkassel 4-11-1798, overl. 7-1-1800, begr. Oberkassel 9-1-1800.
 3. Anna Maria Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 14-2-1801, overl. 4-10-1803, begr. Oberkassel 6-10-1803.
 4. Anna Elisabeth Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 8-12-1803.


IVh. Johannes Gerhard Wilhelm Hürter (zn. van IIIh), ged.(Evangelisch) Oberkassel 13-10-1762, tr.kerk(Evangelisch)(1) Oberkassel 4-2-1787 Maria Catharina Rörig, ged.(Evangelisch) Oberkassel 20-4-1767, overl. 17-2-1798, begr. Oberkassel 19-2-1798, dr. van Johann Adam Röhrig en Anna Maria Creemer.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 1-7-1787, overl. 5-8-1795, begr. Oberkassel 7-8-1795.
 2. Johann Adam Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 10-1-1790, overl. 4-2-1790, begr. Oberkassel 5-2-1790.
 3. Anna Catharina Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 23-1-1791, overl. 4-3-1793, begr. Oberkassel 7-5-1793.
 4. Wilhelm Peter Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 2-10-1796, overl. 6-3-1798, begr. Oberkassel 7-3-1798.

Johannes Gerhard Wilhelm Hürter, tr.kerk(Evangelisch)(2) Oberkassel 9-4-1798 Maria Elisabeth Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 8-10-1773, dr. van Johannes Hermanus Hürter en Maria Agnes Backer.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Barbara Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 18-1-1801.
 2. Johann Hermann Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 30-1-1807.


IVi. Maria Eva Hürter (dr. van IIIk), ged.(Evangelisch) Oberkassel 9-5-1762, tr.kerk(Evangelisch) Oberkassel 6-6-1790 Johannes Wilhelmus Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 2-3-1755, zn. van Johann Adam Hürter, Weingärtner, en Maria (of Anna?) Catharina Hürter.
zie IVg.


Va. Johannes Hermann Hürter (zn. van IVc), ged.(Evangelisch) Oberkassel 4-3-1770, ondertr. Rotterdam 6-2-1808, tr.kerk(nederduits gereformeerd) Rotterdam 21-2-1808 Neeltje Hoogeveen, geb. Capelle op de IJssel.
Uit dit huwelijk:
 1. N.N. Hurter, geb. Rotterdam, begr. Rotterdam 23-4-1808.
 2. Henderijk Huerter, geb./ged.(nederduits gereformeerd) Rotterdam 7/14-5-1809, overl./begr. Rotterdam 14/18-3-1811.


Vb. Johann Adam Hürter (zn. van IVc), ged.(Evangelisch) Oberkassel 29-5-1774, ondertr. Rotterdam 27-7-1805, tr.kerk(nederduits gereformeerd) Rotterdam 11-8-1805 Suzanna Margaretha Haentjes, geb. Mülheim.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Barbara Hurter, geb./ged.(nederduits gereformeerd) Rotterdam 16/22-9-1805.
 2. Wilhelm Peter Huerter, geb./ged.(nederduits gereformeerd) Rotterdam 25-12-1807/2-1-1808.
 3. Anna Barbara Heurter, geb./ged.(nederduits gereformeerd) Rotterdam 24/30-6-1811.


Vc. Franz Joseph Hürter (Huerter) (zn. van IVc), ged.(Evangelisch) Oberkassel 1-8-1790, pakhuisknecht, kuijper, overl. Capelle 14-3-1840, tr. Middelharnis 9-5-1818 Catharina Ockers (Kaatje), geb. Sprang 5-2-1795, werkster, overl. Sprang 5-12-1836.
Franz Joseph woonde ten tijde van zijn huwelijk met Catharina al in Middelharnis. Hij heeft zijn verplichtingen omtrent de Land-Militie in het jaar 1814 niet kunnen voldoen, omdat hij zich in vreemde dienst bevond en buiten 's lands was. Van hem is het volgende signalement bekend: aangezicht en voorhoofd rond, ogen blauw, neus plat, kin rond, haar en wenkbrauwen bruin.
Bij de aangifte van de geboorte van Johan Adam woonden Franz Joseph en Catharina op Oostdijk 366 in Middelharnis. Bij de aangifte van de geboorte van Leendert (in Sprang) was Franz Joseph kuijper en woonden Franz Joseph en Catharina in Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
 1. Johan Adam Huerter, geb. Middelharnis 7-9-1818, overl. Sprang 9-3-1830.
 2. Leendert Huerter (Heurter), geb. Sprang 12-1-1824, schoenmaker, overl. Capelle 25-9-1876. Leendert had trekkingsnummer 133 voor de Nationale Militie en werd ingelijfd bij het 10-de regiment der Infanterie. Hij heeft 5 jaar gediend en is behoorlijk uit dienst ontslagen.
 3. Johanna Margrita Huerter (Heurter) (Anna), geb. Sprang 13-7-1827, dienstmeid, overl. Sprang 8-1-1884.
 4. Pieter Huerter (Heurter), geb. Sprang 28-12-1829, scheepsmaker, overl. Raamsdonk(sveer) 28-12-1868. Pieter heeft op 17 maart 1856 in Raamsdonk belijdenis afgelegd en is daar op 21 maart bevestigd in de Ned. Herv. kerk.
 5. Cornelia Huerter (Heurter), geb. Sprang 4-8-1832, overl. Raamsdonk(sveer) 28-6-1912. Cornelia is op 1 juli 1853 met attest van lidmaatschap van de Ned. Herv. kerk van 's-Grevelduin-Capelle in Raamsdonk ingeschreven.


Vd. Wilhelm Adam Hürter (zn. van IVd), ged.(Evangelisch) Oberkassel 7-5-1781, tr.kerk(Evangelisch) Oberkassel 6-6-1808 Anna Elisabeth Linder, ged.(Evangelisch) Oberkassel 30-7-1787, dr. van Gerhard Linder en Maria Catharina Müsgen.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Wilhelm Peter Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 12-2-1809, overl. 1-5-1809, begr. Oberkassel 3-5-1809.
 2. Johann Gabriel Hürter, ged.(Evangelisch) Oberkassel 8-4-1810.
 3. Anna Maria Hürter, geb. 8-8-1812, ged.(Evangelisch) Oberkassel 9-8-1812.


Ve. Friedrich Wilhelm Hürter (zn. van IVe), ged.(Evangelisch) Oberkassel 12-8-1789, tr. Maria Magdalena Vogels.
Uit dit huwelijk:
 1. Johann Peter Hürter, geb. 14-5-1815, overl. 15-5-1815.Bronnen:© 29-05-2004 L.P. Heurter

Terug naar de top